Financiën

De Stichting  BOP Asperen is een  stichting die haar inkomsten moet genereren uit incidentele bijdragen en sponsoring.

Om de continuïteit in het bestaan van de BOP te waarborgen willen we als medewerkers ons  het komende jaar gaan toeleggen om meer inkomsten te genereren uit de sponsoring. Hiertoe hebben we een sponsorplan opgesteld.