Wie zijn wij

 

Waarom de Buurt Ontmoetings Plek Asperen?

De gemeente Lingewaal krijgt op het gebied van de WMO en de AWBZ allerlei taken van het
Rijk toegewezen.

Zo zullen er diverse zaken gaan veranderen in bijv. de thuiszorg en de dagbesteding.

Om er voor te zorgen dat onze inwoners niet in een isolement terecht komen is de BOP in het leven geroepen.

Voor wie is de BOP?

De BOP is er voor jong en oud.

Voor mensen met en zonder een beperking.

U kunt gewoon een praatje maken met elkaar, maar er kan ook een spelletje gespeeld worden.

Ongeveer 2 keer per maand is er een programma voor elk wat wils.

O.a. wordt er regelmatig voorlichting gegeven door diverse instanties.

Bijv. De gemeente geeft voorlichting over de veranderingen in de AWBZ of de WMO.

Hoe werkt de regiotaxi?

De fysiotherapeuten  over valpreventie.

De imker vertelt over zijn werk.

Zo proberen we één  keer in de  maand voorlichting te geven en de andere keer iets recreatiefs of een spelletje te doen.

Ook is het belangrijk om met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken.

Heeft u een idee voor een bijeenkomst geef dit dan door aan de medewerkers van de BOP of telefonisch aan het secretariaat.

BLIJF DUS NIET THUIS ZITTEN

MAAR KOM NAAR DE BOP

OP MAANDAGOCHTEND

VAN 10.15- 11.45 UUR

IN HET DORPSHUIS “E.M.M.”

VAN LANGERAKSTRAAT 6

IN ASPEREN.