Colofon

Het secretariaat van de BOP Asperen is gevestigd op Achterstraat 92, 4147 AD Asperen.
 tel. 0345-614202
 email: cor.vanooijen@gmail.com

 

 De leiding van  de BOP bestaat uit:
  mevr. J. den Adel,
  mevr. S. v.d. Brink,
 mevr. A. van Yperen,
  mevr. I. van Muiswinkel,
 mevr. G. Sterk,
  dhr. S.  Janssen,
  dhr. C. van Ooijen
  dhr. J. in ’t  Veld

De BOP Asperen is ingeschreven bij de KvK Midden Nederland onder nummer 58329056        RSIN 852988849                                                                                                                                                          SBI-code: 94997

Bankreknr. NL72RABO0116404191 t.n.v. ST Buurt Ontmoetingsplek Asperen.